Lotte Tiemessen

Mr. Tiemessen is sinds januari 2021 verbonden aan ons kantoor. Zij behandelt voornamelijk  commune strafzaken; ze staat verdachten bij die worden verdacht van zeden-, drugs- en/of geweldsdelicten.


Mr. Tiemessen heeft de de specialisatie Slachtofferzaken gevolgd en staat sindsdien ook slachtoffers bij in (ernstige) gewelds- en zedenzaken. Ze begeleidt slachtoffers bij deze weg vanaf het moment dat zij aangifte doen tot en met de zitting, waar zij een vordering tot schadevergoeding kan indienen (ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand).


Zij is lid van de NVJSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten).


Mr. Tiemessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdspecialisaties geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Slachtofferrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact