Rechtsgebieden

.01

Strafrecht

Ons kantoor behandelt alle soorten commune strafrechtzaken:

 • Vermogensdelicten, zoals diefstal, inbraken, overvallen
 • Georganiseerde misdaad, zoals mensenhandel en deelname aan criminele organisaties
 • Levensdelicten zoals moord, doodslag en dood door schuld
 • Drugszaken zoals handel, vervoer en vervaardigen van verdovende middelen, hennepplantages
 • Zedenzaken, zoals verkrachting, bezit en vervaardigen kinderporno, grooming, seksueel misbruik
 • Fraude zaken, zoals verduistering, oplichting, uitkerings- en hypotheekfraude
 • Belediging, bedreiging en stalking
 • Milieustrafzaken
 • TBS (Ter Beschikking Stelling) of verlengingszittingen
 • ISD (Plaatsing Inrichting Stelselmatige Daders), tussentijdse toetsing hiervan
 • Bijstand aan slachtoffers, indienen vordering benadeelde partij

.02

Jeugdstrafrecht

Als kinderen worden aangehouden door de politie is het jeugdstrafrecht van toepassing. Er gelden andere regels dan bij meerderjarigen en er zijn ook andere strafmogelijkheden. Wij geven passend advies aan de minderjarige en ouders en staan de minderjarige bij tijdens de rechtszaak.  

.03

Internationaal strafrecht

Heeft u een straf openstaan in een andere EU lidstaat of loopt er in een andere EU lidstaat nog een strafonderzoek waarin u verdachte bent? Dan kan er tegen u een Europees Arrestatie Bevel (EAB) worden uitgevaardigd. U kunt dan binnen de Europese Unie worden aangehouden op verzoek van de lidstaat die u zoekt. Als u in Nederland wordt aangehouden dan doen wij er alles aan om er op toe te zien dat uw rechten worden gewaarborgd en kijken we of het mogelijk is om de Overlevering tegen te houden of een terugkeergarantie naar Nederland af te dwingen.

.04

Verklaring omtrent gedrag

Het is de realiteit dat voor steeds meer beroepsgroepen een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk is het beroep uit te mogen oefenen. Voor velen is het verkrijgen van een VOG dan ook van groot belang, want zonder de VOG bent u genoodzaakt een andere baan te zoeken.

Wanneer uw VOG aanvraag wordt afgewezen dient u binnen 6 weken bezwaar te maken. Bij ons kunt u advies inwinnen over deze procedure. Wij starten voor u een beklag- en/of beroep procedure om zo alsnog te proberen de VOG te verkrijgen.

.05

Wegenverkeerswet
Bent u aangehouden wegens te hard rijden, het rijden zonder rijbewijs, rijden met alcohol op? Of heeft u een verkeersongeval veroorzaakt of de plaats ongeval verlaten? Als u een oproep voor een zitting heeft ontvangen of advies wil dan kunt u contact met ons opnemen.

.06

Detentierecht
Zit u gedetineerd en wordt aan u onterecht een maatregel opgelegd zoals plaatsing in isolatie? Of wordt bijvoorbeeld uw overplaatsing naar een andere inrichting geweigerd? Schakel onze hulp in en wij starten een beklag- en beroep procedure voor u.

.07

Bijstand aan slachtoffers
Bent u slachtoffer van een (gewelds) misdrijf? U kunt dan een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechtbank als de verdachte wordt vervolgd. Ook kunt u in specifieke gevallen gebruik maken van uw spreekrecht op zitting. Wij begeleiden slachtoffers/nabestaanden in dit proces en stellen in overleg het verzoek tot schadevergoeding op en leveren bijstand ter zitting. Er kan in bepaalde gevallen aanspraak worden gemaakt op gefinancierde rechtsbijstand.

.08

Psychiatrisch patiëntenrecht
wvggz en wzd

Onze advocaten staan ook patiënten bij die in het kader van de wvggz of de wzd gedwongen worden opgenomen met een zorgmachtiging of een rechterlijke machtiging.

.09

TBS

Als TBS dreigt of is opgelegd, is het van het grootste belang dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Iemand die gepokt en gemazeld is in het TBS-veld en die het recht op dit terrein tot in de finesses kent. Daarnaast moet deze advocaat ook goed zijn onderlegd in het TBS-jargon.