Sabine van den Berg

Mr. Van den Berg is advocaat sinds 13 februari 2013 en heeft zich per oktober 2019 aangesloten bij Coumans & Van Gaalen Strafrechtadvocaten. De praktijk van mr. Van den Berg richt zich volledig op het strafrecht. Het grootste deel omvat commune zaken zoals diefstal (met geweld), heling, inbraak, mishandeling, (internet)oplichting en onderzoeken in verband met (hard)drugszaken.

Mr. Van den Berg is ook als specialist in het jeugdstrafrecht ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij kent de instanties en betrokkenen in de jeugdstrafrechtketen, waardoor zij haar minderjarige cliënten en hun ouder(s)/verzorger(s) vanaf het eerste moment professioneel kan bijstaan met inzet op de juiste vlakken.  

Mr. Van den Berg staat haar cliënten ook bij in bezwaarprocedures rondom de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en bezwaarschriften tegen de opname van DNA in de databank veroordeelden.

Zij is lid van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten).

Mr. Van den Berg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdspecialisaties geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact