Mr. Lotte Tiemessen is sinds januari 2021 verbonden aan ons kantoor en richt zich o.a. op het commune strafrecht - meer in het bijzonder veel voorkomende criminaliteit - en bestuursrecht. Als uw Verklaring Omtrent Gedrag wordt geweigerd dan kan zij namens u bezwaar hiertegen aantekenen en u bijstaan in de procedure die hierop volgt. 

Mr. Tiemessen staat ook slachtoffers bij en begeleidt hen bij deze weg vanaf het moment dat zij aangifte doen tot en met de zitting, waar zij een vordering tot schadevergoeding kan indienen.

T: +316 48 76 86 80

E: tiemessen@cvgs.nl